Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
slide03
slide03
slide02
slide02
slide01
slide01
Play/Pause
Giới thiệu về trung tâm

Quy chế tổ chức và hoạt động

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn (Trích)

Tin tức

Khai giảng lớp tiếng Thái, chữ viết dân tộc Thái huyện Thường Xuân

Việc học tiếng Thái, chữ viết dân tộc Thái có một ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, công chức, viên chức huyện Thường Xuân hiểu hơn về văn hóa, phong tục tập quán, tâm lý, tình cảm của đồng bào dân tộc Thái, đồng thời giúp người học có vốn từ ngữ cần thiết để góp phần bảo tồn ngôn ngữ, phát huy và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống và làm tốt công việc chuyên môn.

Chưa có dữ liệu