Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 08:40 SA ngày 27/02/2013

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo năm học 2011 – 2012 và bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động năm học 2012 -2013. Ngày 10/8/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường đã tổ chức kỳ họp lần thứ 2 do TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp, TS. Nguyễn Bá Thông – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2011 -2012 của nhà trường. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và định hướng phát triển hoạt động khoa học và đào tạo của nhà trường năm học 2012 – 2013.

Các đại biểu là thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, mở rộng thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội.

Kết thúc phiên họp, TS. Nguyễn Mạnh An đã kết luận hội nghị, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học  2012  - 2013 và các năm tiếp theo nhằm đưa trường Đại học Hồng Đức trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn của tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012-2013 gồm các điểm chính như sau:

      - Trong năm học 2012 – 2013 sẽ đề nghị mở mới 2 ngành đào tạo đại học và 5 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ; rà soát lại nội dung chương trình đào tạo, đảm bảo các chương trình đào tạo phải có sự liên thông theo khối ngành và liên thông giữa các bậc đào tạo; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, học thuật, quản lý nội dung chương trình, chất lượng đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo của các bộ môn và các nhóm chuyên ngành; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

   - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới cách đánh giá đề tài, mời các GS, TS ngoài trường tham gia các hội đồng nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH, bài báo, tham gia hội thảo khoa học, tạo sự giao lưu học hỏi và nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học, đề tài khoa học và hội thảo khoa học.

   - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ cao; nghiên cứu qui định về tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên ở các ngành, qui trình tuyển dụng, thời gian tuyển dụng,… trong mỗi năm học; thành lập bộ phận như: bộ phận công nghệ thông tin, tổ dịch vụ./.

                                                                                                          Tin, ảnh: Phạm Huyền - Hồ Phương

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569420