Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Cập nhật lúc: 09:20 SA ngày 27/02/2013

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo 6 tháng cuối năm 2012 và bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động 6 tháng đầu năm 2013. Ngày 27/12/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Tại phiên họp, TS. Nguyễn Văn Thế – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 6 tháng cuối năm 2012 của Nhà trường. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và định hướng phát triển hoạt động khoa học và đào tạo của nhà trường 6 tháng đầu năm 2013.

                                   

   Các đại biểu là thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, mở rộng thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội.

Kết thúc phiên họp, TS. Nguyễn Mạnh An đã kết luận hội nghị, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2013 và trong thời gian tới nhằm đưa trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn của tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2013:

-  Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở mới các ngành đào tạo đại học và sau đại học. Rà soát và ban hành các quy định quản lý đào tạo theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai tuyển sinh đào tạo các ngành cao đẳng nghề sau khi có quyết định cho phép đào tạo. Tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động đến các trường phổ thông...

-  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; Tập trung đầu tư, ưu tiên, khuyến khích các đề tài, dự án theo hướng: điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực và hoạch định chiến lược phát triển ngành nghề hướng tới mục tiêu đa dạng hoá các hình thức, phương thức đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và mở ra khả năng mới, thiết thực với nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội; Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng các chương trình khảo sát kinh nghiệm quốc tế về nội dung, chương trình đào tạo sinh viên của các trường đại học danh tiếng trong khu vực và quốc tế. Hợp tác với các trường đại học nước ngoài trong việc đào tạo giảng viên. Tạo điều kiện cho giảng viên được tham quan, khảo sát để học tập kinh nghiệm về phương pháp đào tạo và tổ chức khoa học từ các trường đại học nước ngoài....

- Tổ chức thi tuyển giảng viên đợt 1 công khai, minh bạch theo đúng kế hoạch; Rà soát, thực hiện chia tách các bộ môn văn của Khoa KHXH theo hướng chuyên sâu, gắn với đào tạo sau đại học. Thành lập Trung tâm Công nghệ xanh trực thuộc Khoa KHTN; Thực hiện tuyển dụng đi đôi với sàng lọc đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hoá về trình độ.../.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39668897