Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đào tạo, bồi dưỡng
Ngày 05/10/2018, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cho Nghiên cứu sinh Đào Thanh Thủy, sinh năm 1982, giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức.
Ngày 06/12/2017, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1977, giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức.
1
Các tin khác