Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đào tạo, bồi dưỡng
Ngày 05/10/2018, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cho Nghiên cứu sinh Đào Thanh Thủy, sinh năm 1982, giảng viên khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức.
Ngày 06/12/2017, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1977, giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức.
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến s ĩ cho Nghiên cứu sinh Cao Xuân Hải, sinh năm 1977, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức.
Ngày 12/10/2017, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán ; mã số: 62440103, với đề tài “Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Ngọc Tước.
1
Các tin khác