Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nghiên cứu sinh Cao Xuân Hải, giảng viên Khoa Tâm l ý- Giáo dục đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Tâm lý học tại Học viện Khoa học xã hội.
Cập nhật lúc: 03:09 PM ngày 21/11/2017
Ngày 15 tháng 11 năm 2017, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến s ĩ cho Nghiên cứu sinh Cao Xuân Hải, sinh năm 1977, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài luận án: “Thái độ hợp tác của cha mẹ với giáo viên chủ nhiệm Trường Trung học cơ sở”

Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 62 31 04 01.

Nghiên cứu sinh: Cao Xuân Hải

Người hướng dẫn khoa học:   1. PGS,TS Phan Trọng Ngọ

2. PGS,TS Lê Minh Nguyệt

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:  GS.TS. Vũ Văn Dũng -  Viện Tâm lý học - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Hạnh Phúc -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Phản biện 1); PGS.TS Phạm Thu Hoa - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Phản biện 2); PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng -  Học viên Quản lý giáo dục (Phản biện 3); PGS.TS Trần Thị Lệ Thu - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ủy viên); TS. Vũ Ngọc Hà - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan - (Uỷ viên Thư ký).

Đánh giá của Hội đồng về luận án: Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án tiến sĩ, 7/7 thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học chuyên nganhfn cho Nghiên cứu sinh Cao Xuân Hải.

Những đóng góp mới về mặt lý luận của luận án:

Kết quả nghiên cứu luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu TĐ, TĐHT của các tác giả trong và ngoài nước, đưa ra những nhận định, đánh giá về những ưu điểm cũng như chỉ ra những tồn tại của các tác giả đi trước để có cơ sở cho việc tiếp cận nghiên cứu. Điều đó góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm lý luận về thái độ trong tâm lý học, thái độ hợp tác, thái độ hợp tác của CMHS với GVCN lớp trong tâm lý học sư phạm, tâm lí học xã hội và giáo dục học. Làm tư liệu lí luận trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, trong nghiên cứu tâm lý học và khoa học giáo dục.

Những đóng góp mới về thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu thực trạng đã làm sáng tỏ mức độ, biểu hiện TĐHT của CMHS với GVCN lớp ở trường THCS trên các mặt nhận thức, xúc cảm và hành vi, các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng này góp phần cung cấp hệ thống tư tiệu về thực trạng thái độ hợp tác của CMHS với GVCN lớp ở trường THCS trong hoạt động giáo dục học sinh, giúp cho các nhà quản lý giáo dục, GVCN lớp có thêm tư liệu để đánh giá và có chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác.

Các biện pháp được đề xuất thông qua tập huấn, trải nghiệm cùng tham gia và kiểm chứng tính khả thi bằng thực nghiệm góp nâng cao TĐHT tích cực của CMHS với GVCN lớp ở trường THCS sẽ là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý giáo dục cũng như các bậc CMHS, GVCN lớp vận dụng trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch và hình thức hợp tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giáo dục học sinh.

Các kết quả nghiên cứu thực trạng cung cấp tư liệu thực tiễn về TĐHT của CMHS với GVCN lớp trong hoạt động giáo dục học sinh, giúp các giáo viên nói riêng, nhà trường phổ thông có cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác với CMHS trong hoạt động giáo dục và phát triển nhà trường; giúp các cơ sở đào tạo giáo viên và quản lí giáo dục có thêm nguồn tư liệu trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông. Giúp CMHS có tư liệu khoa học để điều chỉnh TĐ của mình theo hướng tích cực trong việc hợp tác với nhà trường.

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •   Nghiên cứu sinh Lương Đức Danh- Giảng viên Khoa kinh tế - QTKD đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Đới Thị Thêu - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử tại Học viện khoa học xã hội V
 •  Nghiên cứu sinh Đào Thanh Thủy - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Hưng- Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng- Giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học tại Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công ng
 • 1 2

  Các tin cũ hơn:
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thảo – GV Khoa Khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 •  Nghiên cứu sinh Lê Sỹ Chính – GV Khoa KTCN đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Môi trường đất và nước tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
 •  Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa
 •  Quy định việc thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức. viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo dư, Phó Giáo sư theo Nghị quyết số 36/2016/NQ- HĐN
 •  Nghiên cứu sinh Lê Văn Trọng, Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành "Sinh lý học thực vật" tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8