Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nghiên cứu sinh Lê Văn Cường Phó trưởng phòng HC – TH đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Cập nhật lúc: 02:49 PM ngày 26/01/2018

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •   Nghiên cứu sinh Lương Đức Danh- Giảng viên Khoa kinh tế - QTKD đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Tài chính Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Đới Thị Thêu - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử tại Học viện khoa học xã hội V
 •  Nghiên cứu sinh Đào Thanh Thủy - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Hưng- Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Việt Nam học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng- Giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Di truyền học tại Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công ng
 • 1 2

  Các tin cũ hơn:
 •  Nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 •  Nghiên cứu sinh Cao Xuân Hải, giảng viên Khoa Tâm l ý- Giáo dục đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Tâm lý học tại Học viện Khoa học xã hội.
 •  Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thảo – GV Khoa Khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 •  Nghiên cứu sinh Lê Sỹ Chính – GV Khoa KTCN đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Môi trường đất và nước tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
 •  Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa
 • 1 2 3 4 5 6 7 8