Quy định mới đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Cập nhật lúc: 09:47 SA ngày 06/03/2013

Ngày 26/02/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã ký Quyết định số 234 về ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Theo quyết định, Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định được ban hành theo Quyết định số 801/2008/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/9/2008 và Quyết định số 1270/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Quy định này được áp dụng từ học kỳ II năm học 2012-2013.

Chi tiết...

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
38810143