Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
jhgjk
jhgjk
Ngay hoi viec lam
Ngay hoi viec lam
Tap the phong CT HSSV
Tap the phong CT HSSV
Thu khoa 1617
Thu khoa 1617
Khai giang 1617
Khai giang 1617
Trao bang TN2
Trao bang TN2
trao bang TN
trao bang TN
hoc bong 2
hoc bong 2
häc bong
häc bong
khai giang
khai giang
Play/Pause
Người tốt - Việc tốt

Sinh viên trường Đại học Hồng Đức vinh dự nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp TW và giải thưởng Sao Tháng Giêng

Tối 7/1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2018. Tại buổi lễ này, TW HSVVN đã Tuyên dương 190 "Sinh viên 5 tốt" ”, 11 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 137 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội nhận giải thưởng Sao Tháng giêng năm 2018. Trường Đại học Hồng Đức cũng vinh dự có 02 sinh viên nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung Ương và Giải thưởng Sao tháng Giêng.

Sinh viên khởi nghiệp

KH số 140/KH-ĐHHĐ ngày 12/3/2019 về việc tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2019.

KH số 140/KH-ĐHHĐ ngày 12/3/2019 về việc tổ chức Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp sinh viên năm 2019.