Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
phong ct hsv
phong ct hsv
jhgjk
jhgjk
Ngay hoi viec lam
Ngay hoi viec lam
Tap the phong CT HSSV
Tap the phong CT HSSV
Thu khoa 1617
Thu khoa 1617
Khai giang 1617
Khai giang 1617
Trao bang TN2
Trao bang TN2
trao bang TN
trao bang TN
Sinh viên xuất sắc gioi 2014
Sinh viên xuất sắc gioi 2014
hoc bong 2
hoc bong 2
häc bong
häc bong
khai giang
khai giang
Doan toi
Doan toi
slide03
slide03
slide01
slide01
Play/Pause
Người tốt - Việc tốt

50 sinh viên Trường ĐH Hồng Đức vinh dự nhận học bổng tại Tết Khuyến học Xứ Thanh

Hơn 50 sinh viên Trường ĐH Hồng Đức vinh dự được nhận học bổng Nâng cánh ước mơ, học bổng, giải thưởng Lê Khả Phiêu, học bổng từ Quỹ khuyến học khuyến tài Lam Sơn. Tổng số tiến trao thưởng 159.200.000 đ (Một trăm năm mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)