Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển dụng
Báo Hoà Bình tuyển dụng 05 Cộng tác viên thường xuyên năm 2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh thông báo tuyển dụng 08 viên chức năm 2021
Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tuyển dụng 1751 công chức ngành Thuế năm 2021
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng 04 viên chức năm 2021
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tuyển dụng 04 viên chức đợt 2 năm 2021
Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thuận An, Bình Dương tuyển dụng 493 viên chức năm 2021
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre tuyển dụng 01 viên chức năm 2021
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng 04 công chức năm 2021
Sở Nội vụ Trà Vinh thông báo tuyển dụng 85 công chức năm 2021
Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 tuyển dụng 03 nhân viên
1
Các tin khác