Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển dụng
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng 01 viên chức năm 2021
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng 132 công chức năm 2021
UBND huyện Xín Mần, Hà Giang tuyển dụng 83 viên chức Giáo dục và viên chức Văn hóa năm 2021
Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng 10 viên chức năm 2021
UBND thành phố Tân An thông báo tuyển dụng 10 viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 (lần 2), như sau:
Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh – HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng 07 lao động năm 2021
UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng 65 viên chức năm 2021
BQL các khu công nghiệp Hậu Giang tuyển dụng 04 viên chức năm 2021
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng 12 viên chức năm 2021
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng 11 viên chức năm 2020
1
Các tin khác