Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển dụng
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tuyển dụng 18 viên chức năm 2020
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tuyển dụng 56 chỉ tiêu
Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Bình Phước tuyển dụng 18 viên chức năm 2020
Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam tuyển dụng 37 viên chức năm 2020
Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng 149 công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Siêu thị điện máy Pico tuyển dụng 15 Nhân viên bán hàng
Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace tuyển dụng 10 nhân viên
AMES ENGLISH THANH HÓA - TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-TTKĐ ngày 09 tháng 9 năm 2020 và Kế hoạch số 508 ngày 21/10/2020 của Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận (Trung tâm) về tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2020.
Trung tâm anh ngữ VTED ONE ENGLISH tuyển dụng quản lý và nhân viên hành chính
1
Các tin khác