Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 03:55 PM ngày 03/12/2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

 

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1.1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công  tác người học.

1.2. Nhiệm vụ

a. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, gồm: giáo dục tư tưởng chính trị; giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật; giáo dục kỹ năng; giáo dục thể chất và giáo dục thâm mỹ.

          b. Công tác quản lý người học, gồm: công tác hành chính; công tác khen thưởng, kỷ luật; công tác người học ở nội, ngoại trú; công tác đảm bảo ANTT và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học.

          c. Hỗ trợ và dịch vụ trong người học, gồm: tư vấn học tập; công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, khởi nghiệp; tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tài chính và hỗ trợ đặc biệt.

d. Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục cộng đồng trong đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, tư vấn, tình nguyện, nhân đạo, từ thiện và hỗ trợ người học.

          2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

2.1. Ông Phạm Văn Hiền - UV BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

a. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.

b. Trực tiếp tham mưu các lĩnh vực: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; công tác cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; người học thôi học, nghỉ học, buộc thôi học, chuyển trường, chuyển lớp; Trưởng Ban ISO; Tổ trưởng Tổ chuyên trách số 4; công tác khuyến học, khuyến tài và các báo cáo của đơn vị.

2.2. Ông Hoàng Lê Minh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng

          a. Tham mưu các lĩnh vực: giáo dục, tuyên truyền; hỗ trợ và dịch vụ người học và phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục cộng đồng (nhiệm vụ a, c, d)

          b. Thực hiện các công việc:

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị và tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến công tác tư tưởng, chính trị trong người học;

          - Quản lý chính hoạt động của Trang Facebook SV trường;

          - Phụ trách các hoạt động của Tổ cộng tác viên;

- Phối hợp tổ chức, theo dõi hoạt động của Hội Cựu SV và các câu lạc bộ sinh viên;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

c. Đôn đốc công tác người học các khoa: Kinh tế - QTKD, Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Kỹ thuật - Công nghệ, CNTT - Truyền thông, Lý luận chính trị - Luật và Tâm lý giáo dục.

2.3. Ông Lê Hồng Sinh - Chủ tịch công đoàn BP, Phó Trưởng phòng

a. Tham mưu thực hiện công tác quản lý người học (nhiệm vụ b)

b. Thực hiện các công việc:

- Tham mưu tổ chức các hội nghị về công tác người học và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Trợ lý công tác HSSV và Ban cán sự các lớp SV;

- Thực hiện công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 và tổ chức cho người học học quy chế;

- Cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về người học; thống kê tổng hợp số lượng người học toàn trường; tham mưu, tổng hợp số liệu về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người học; phối hợp xây dựng quy trình, biểu mẫu phục vụ người học;

- Phối hợp tổ chức, triển khai, thực hiện công tác quản lý người học ở ngoại trú, theo dõi người học ở nội trú và các hoạt động đảm bảo ANTT;

- Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động của Công đoàn bộ phận;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

c. Đôn đốc công tác người học các khoa: KH Tự nhiên, KH Xã hội, GD Mầm non, GD Tiểu học, Ngoại ngữ và GD Thể chất.

2.4. Ông Trần Văn Huy – Q. Bí thư Đoàn TN, Thư ký Hội khuyến học, chuyên viên

- Thực hiện công tác tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy tập trung;

- Quản lý việc thực hiện cập nhật các thông tin về người học vào phần mềm quản lý đào tạo do đơn vị phụ trách và CSDL của Bộ GD&ĐT;

- Thực hiện việc in, cấp phát, quản lý thẻ người học;

- Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài (Thư ký Hội khuyến học);

- Biên soạn tài liệu học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa học, năm học đối với SV hệ chính quy và các quy chế đầu khóa học đối với SV các hệ LT, VLVH, VB2;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

2.5. Bà Mai Thị Xuân - Phó chủ tịch công đoàn BP, chuyên viên

          - Quản lý hồ sơ người học;

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, thủ quỹ của đơn vị;

- Giải quyết các thủ tục đối với người học, gồm: Buộc thôi học, thôi học, nghỉ học có thời hạn, trở lại trường tiếp tục quá trình học tập và chuyển trường;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

2.6. Ông Lê Hữu Giang Nam – PCT Hội SV, chuyên viên

- Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm với các đơn vị, nhà tuyển dụng lao động, tư vấn cho người học các kỹ năng cần thiết khi tìm việc;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV khởi nghiệp;

- Phụ trách trang Website của đơn vị và nhà trường;

          - Phối hợp hoạt động của Đội phát thanh tuyên truyền và các bảng tin;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Văn - Thể - Mỹ;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và phối hợp với các đơn vị về quản lý các dịch vụ sinh viên;

- Phối hợp điều động, tập hợp sinh viên;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

2.7. Bà Trần Thị Thu Thủy – Chuyên viên

- Cán bộ kiểm soát tài liệu ISO của đơn vị; thư ký Tổ chuyên trách số 4;

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật người học;

- Thực hiện kế hoạch tổ chức HN tuyên dương HSSV xuất sắc, giỏi hằng năm;

- Thực hiện các CĐCS cho người học (trợ cấp xã hội; hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người DTTS thuộc HN, HCN; Học bổng và hỗ trợ kinh phí cho SV khuyết tật thuộc HN, HCN; miễn, giảm học phí);

- Thực hiện việc xét cấp học bổng KKHT và đánh giá KQRL SV hệ CQTT;

- Triển khai thực hiện việc cung cấp nước uống tinh khiết;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.

2.8. Bà Biện Thị Hương – Chuyên viên

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị và giải quyết các thủ tục hành chính cho người học;

- Quản lý sổ người học; xây dựng cơ sở dữ liệu về SV tốt nghiệp và Nhà sử dụng lao động; khảo sát, thống kê tình hình việc làm và thu nhập của người học sau TN và khảo sát chất lượng đào tạo của Trường tại các đơn vị sử dụng SVTN của Trường;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh oạt công dân – HSSV” hệ CQ tập trung , báo cáo thời sự, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người học;

- Theo dõi, tổ chức các hoạt động của Ban cán sự  các lớp;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức HN đối thoại giữa người học với lãnh đạo Nhà trường;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục cộng đồng;

- Thực hiện bút phê của Hiệu trưởng khi được Trưởng phòng phân công.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing