Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lúc: 04:22 PM ngày 03/12/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. TRƯỞNG PHÒNG:

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: PHẠM VĂN HIỀN

Học hàm - Học vị: TS chuyên ngành GDTH

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Quyết Thắng, Quảng Thịnh, Quảng Xương, TH

DĐ: 0918 068 689

Email: phamvanhien@hdu.edu.vn


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

 

HỌ VÀ TÊN: HOÀNG LÊ MINH

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Toán

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Địa chỉ: Tòa Nhà Techco, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0986 725 357

Email: hoangleminh@hdu.edu.vn

 

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ HỒNG SINH

Học hàm - Học vị: TS. chuyên ngành Lâm nghiệp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Địa chỉ: Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0904 240 158

Email: lehongsinh@hdu.edu.vn 

 

 

CHUYÊN VIÊN PHÒNG

 1. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN VĂN HUY

Học hàm - Học vị: ThS. CNTT

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0913 483 123

Email: tranlehuy@hdu.edu.vn


2. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ HỮU GIANG NAM

Học hàm - Học vị: ThS. Vật lý ứng dụng

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0965430789

Email: lehuugiangnam@hdu.edu.vn


3. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: MAI THỊ XUÂN

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Lô 185, MB90, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0904 752 568

Email: maithixuan@hdu.edu.vn


4. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ THU THỦY

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: SN 31 Tân An 1, P. Ngọc Trạo, TPTH

DĐ: 0988 766 388

Email: tranthithuthuy@hdu.edu.vn


5. CHUYÊN VIÊN:

 

 

HỌ VÀ TÊN: BIỆN THỊ HƯƠNG

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Nhà 10D1, Chung cư Đông Phát, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

DĐ: 0969388788

Email: bienthihuong@hdu.edu.vn


 
 

 

CHI BỘ CÔNG TÁC HSSV

Gồm 07 đồng chí trong đó có 07 Đảng viên chính thức;  

Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí:    

         -  Bí thư chi bộ:  Đ/c Phạm Văn Hiền

         -  Phó bí thư chi bộ:  Đ/c Hoàng Lê Minh


 

CÔNG ĐOÀN PHÒNG

Ban chấp hành Công đoàn bao gồm 02 đồng chí: 

-   Chủ tịch CĐ:  Đ/c Lê Hồng Sinh

 -    Phó chủ tịch CĐĐ/c Mai Thị Xuân


 

 

THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG

Tổng số CBCV: 08 (gồm 5 nam, 3 nữ)

Trong đó: 

- Tiến sĩ: 02

- Thạc sĩ: 06


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing