Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QĐ số 1291/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2020 về việc ban hành Quy đinh nộp lưu chiểu luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp, báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, tạp chí và các ấn phẩm xuất bản khác v
Cập nhật lúc: 10:10 AM ngày 03/09/2020
QĐ số 1291/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/8/2020 về việc ban hành Quy đinh nộp lưu chiểu luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp, báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, tạp chí và các ấn phẩm xuất bản khác vào thư viện Trường Đại học Hồng Đức.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing