Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
BC số 104/BC-ĐHHĐ ngày 31/12/2020 về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2019.
Cập nhật lúc: 02:51 PM ngày 31/12/2020
BC số 104/BC-ĐHHĐ ngày 31/12/2020 về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2019.

 BC số 104/BC-ĐHHĐ ngày 31/12/2020 về việc báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2019.

Báo cáo xem tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing