Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
UBND thành phố Tân An thông báo tuyển dụng 10 viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 (lần 2), như sau:
Cập nhật lúc: 10:10 AM ngày 26/02/2021
UBND thành phố Tân An thông báo tuyển dụng 10 viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 (lần 2), như sau:

 UBND thành phố Tân An thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 (lần 2), như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí cần tuyển dụng
– Chỉ tiêu cần tuyển: 10 chỉ tiêu
– Vị trí cần tuyển dụng: Giáo viên môn Ngữ văn cấp Trung học cơ sở.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:
2.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
– Đối với người bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc (Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 40 của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức).
3. Tiêu chuẩn dự tuyển viên chức
– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
4. Các điều kiện khác: Không bị dị tật, phát âm rõ ràng.
5. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm 02 vòng như sau:
* Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.
* Vòng 2:
Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung phỏng vấn phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100
Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thời gian thực hành do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
Các giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Hồ sơ dự tuyển:
Mỗi người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (thí sinh khi nộp hồ sơ đề nghị mang bản chính văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển).
Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND thành phố thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Thành phố Tân An (địa chỉ: https://tanan.longan.gov.vn).
– Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An (địa chỉ: số 37, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc gửi theo đường bưu chính (tính theo ngày đến Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An). Số điện thoại liên hệ: 0272.3826.189.
Lưu ý: Không tiếp nhận hồ sơ trong các trường hợp sau:
– Hồ sơ gửi không đúng thời gian quy định;
– Hồ sơ không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như quy định.
3. Phí đăng ký dự tuyển:
Mức phí tạm thu: 500.000 đồng/thí sinh (dự kiến số lượng thí sinh dưới 100) theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 
 

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing