Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
UBND huyện Xín Mần, Hà Giang tuyển dụng 83 viên chức Giáo dục và viên chức Văn hóa năm 2021
Cập nhật lúc: 10:16 AM ngày 26/02/2021
UBND huyện Xín Mần, Hà Giang tuyển dụng 83 viên chức Giáo dục và viên chức Văn hóa năm 2021

 UBND huyện Xín Mần, Hà Giang tuyển dụng viên chức Giáo dục và viên chức Văn hóa năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP tỉnh Hà Giang năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 33 /KH-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và sự nghiệp Văn hóa, huyện Xín Mần năm 2021;
Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần thông báo việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và sự nghiệp Văn hóa năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 86 chỉ tiêu Trong đó:
Viên chức Sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo: 83 chỉ tiêu.
Viên chức Sự nghiệp Văn hóa: 03 chỉ tiêu.
2. Vị trí, trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng
Có biểu chi tiết kèm theo (Quá trình xét tuyển nếu không tuyển đủ số lượng chỉ tiêu giáo viên các bộ môn như đã thông báo, thì sẽ điều chỉnh những chỉ tiêu đó sang xét tuyển một số bộ môn khác đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với vị trí việc làm).
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
1. Quy định chung
Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
2. Quy định riêng
– Có xác nhận dân sự của Trưởng công an nơi cư trú;
– Có phiếu xét nghiệm Ma túy,
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Đối tượng: Là những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng theo quy định, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại huyện (nếu trúng tuyển).
3. Nội dung
a) Nội dung xét tuyển thực hiện theo 02 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút.
b) Cách tính điểm
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có). Không thực hiện phúc khảo đối với điểm phỏng vấn.
Điểm ưu tiên được xác định như sau:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chât độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
+ Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
c) Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo và sự nghiệp Văn hóa huyện Xín Mần năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau đây:
Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện Quyết định tuyển dụng.
Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Thành phần hồ sơ dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu phiếu kèm theo Thông báo này).
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh
– Bản sao các văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, chuyên ngành và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận ma túy, HIV còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.
– 02 ảnh cỡ 4cm x6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy xác nhận dân sự của Trưởng công an nơi cư trú.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
Thời gian: Từ ngày 01/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/3/2021 (trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, thứ bảy, chủ nhật).
Chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:
– Đợt 1: Từ ngày 01/02/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 09/02/2021.
– Đợt 2: Từ ngày 17/2/2021 đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/3/2021.
Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu nhờ người khác nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.
Các nội dung khai trong hồ sơ dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Xín Mần (tại tầng I, trụ sở làm việc của Ban Tổ chức – Nội vụ và phòng Lao động thương bình & xã hội huyện).
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Thời gian: Kỳ tuyển dụng viên chức huyện Xín Mần dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm
2. Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
3. Phí tuyển dụng
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000 đồng/thí sinh (nộp cùng hồ sơ dự tuyển).
Không trả lại hồ sơ và phí tuyển dụng nếu người dự tuyển không trúng tuyển.
Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại bộ phận “Một cửa” của huyện.
Mọi vướng mắc, các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên hệ về Ban Tổ chức – Nội vụ huyện, qua các số điện thoại: 0399 637 558; 0836.586.818 hoặc 0987 421 127 (trong giờ hành chính).

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing