Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Văn bản - Biểu mẫu
HƯỚNG DẪN XEM LỊCH HỌC, LỊCH THI VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN
Mẫu biểu về công tác Sinh viên năm học 2019-2020
Vị trí nhập học, Sơ yếu lý lịch Sinh viên và quy trình tiếp sinh 2019
KH số 442/KH-ĐHHĐ ngày 25/7/2019 về việc tổ chức học tập tập trung môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN.
Bc số 55/BC-ĐHHĐ ngày 10/6/2019 về việc báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú năm học 2018 - 2019.
Báo cáo số 28/BC-ĐHHĐ về Kết quả điều tra tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên chính quy tốt nghiệp sau 01 năm
Báo cáo số 150/BC-ĐHHĐ về kết quả khảo sát tình hình việc làm của HSSV hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2017
Thông tư 30/2018/TT-BDGĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài ở Việt Nam
KH 06/Kh-ĐHHĐ ngày 04/01/2019 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019.
CV số 01/ĐHHĐ-QLĐT ngày 02/01/2018 về việc đánh giá công tác CVHT học kì và triển khai công tác CVHT năm học 2018-2019.
1
Các tin khác