Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Daihoicongdoanphong
Daihoicongdoanphong
Ảnh kết nạp đảng cho đồng chí Hoàng Thị Lương
Ảnh kết nạp đảng cho đồng chí Hoàng Thị Lương
Lễ kết nạp đảng viên năm 2015
Lễ kết nạp đảng viên năm 2015
Lễ kết nạp đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên
Hội diễn văn nghệ
Hội diễn văn nghệ
Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-10
Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-10
Cán bộ phòng Hành chính - Tổng hợp
Cán bộ phòng Hành chính - Tổng hợp
Play/Pause