Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Để Nhà trường thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo cấp trên, Hiệu trưởng quy định nội dung, thời gian, chế độ thông tin báo cáo hàng tháng của các đơn vị trực thuộc
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2010, Nhà trường đã long trọng tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2010. Về dự với Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, về phía Nhà trường có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cấp trường và 126 cá nhân điển hình tiến tiến của Nhà trường.
Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2012, Khoa KHXH trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức toạ đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh và tri ân các nhà giáo.
1