Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mẫu đề nghị, yêu cầu giải quyết công việc (qua bộ phận một cửa)
Cập nhật lúc: 01:45 PM ngày 29/10/2018

Chấn chỉnh việc thực hiện Quy trình một cửa nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị, yêu cầu (ĐN/YC) của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung ĐN/YC phải được đánh máy theo đúng mẫu ban hành (có biểu mẫu kèm theo), không được viết tay; nếu làm sai mẫu cán bộ phụ trách bộ phận một cửa sẽ trả lại tại nơi tiếp nhận.

2.  Đối với ĐN/YC không có trong Kế hoạch năm học cần phải có Giấy đề nghị bổ sung Kế hoạch (nêu rõ lý do) trình Ban Giám hiệu và các phòng chức năng xin ý kiến giải quyết.

3. Đối với ĐN/YC cần phải xin ý kiến của 02 phòng chuyên môn trở lên thì phải đánh máy thêm phần xin ý kiến giải quyết của các phòng chuyên môn đó.

4. Các đơn vị, cá nhân khi nộp ĐN/YC phải thông qua cán bộ phụ trách một cửa tiếp nhận, duyệt thể thức và ký nhận hồ sơ. Bộ phận một cửa không chịu trách nhiệm đối với ĐN/YC tự trình trực tiếp.

5. Bộ phận một cửa (Phòng Hành chính - Tổng hợp) có trách nhiệm theo dõi tiến độ giải quyết ĐN/YC của các phòng chức năng và báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng những ĐN/YC giải quyết không đúng hạn để có biện pháp xử lý, khắc phục.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc cần giải đáp, liên hệ qua đồng chí Đỗ Thị Thơm - Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

          Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kể từ ngày 01/9/2015./.

MẪU TẢI VỀ:

1. Mẫu Phiếu theo dõi ĐN/YC

2. Mẫu nội dung ĐN/YC

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing