Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 09:51 AM ngày 14/02/2017
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ : Tổ chức giao dịch hành chính, báo cáo cấp trên theo quy định, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị, cán bộ và sinh viên trong trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.     Tổng hợp tình hình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc giao ban của Ban giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; nắm bắt các thông tin; theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường; kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công việc được giao trong tháng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban giám hiệu đi công tác; làm phù hiệu cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường; đặt báo, tạp chí, lịch cho trường, văn phòng phẩm phục vụ công tác chính trị;

2.     Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng, báo cảo kiểm điểm công tác của Ban giám hiệu 6 tháng và hàng năm;

3.     Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo hội nghị đại biểu cán bộ, công chức hàng năm và phục vụ các đại hội, hội nghị trong trường. Phụ trách công tác in ấn của trường;

4.     Tổ chức công tác lễ tân trong các lễ, hội của trường. Đấu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc của khách ngoài trường với Ban giám hiệu, đón tiếp khách ngoài trường (trừ khách quốc tế), đảm bảo nơi ăn, ở cho cán bộ thỉnh giảng và khách trong thời gian công tác tại trường;

5.     Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng;

6.     Điều phối sử dụng các phòng họp, hội trường trong trường; phục vụ nước uống, vệ sinh phòng họp, phòng làm việc của Ban giám hiệu và các phòng họp khác của trường; phụ trách Hiệu bộ; phối hợp phục vụ nước uống hội trường; duy trì thực hiện hiệu lệnh giờ giấc và theo dõi thực hiện thời gian lao động và học tập theo quy định;

7.     Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của trường;

8.     Xây dựng kế hoạch và chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế trong nhà trường;

9.     Quản lý và chủ trì tổ chức thực hiện các thủ tục trong các công tác xét duyệt các danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) và các hình thức thi đua, khen thưởng khác như: xét các danh hiệu thi đua các cấp, xét đề nghị tặng Huân, huy chương, kỷ niệm chương; phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác xét các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường;

10.  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing