Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển

Cập nhật lúc: 04:15 CH ngày 17/04/2013

Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Công văn số 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013, Trường Đại học Hồng Đức hướng dẫn việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN
1. Đối tượng tuyển thẳng, bao gồm:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
- Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
- Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định.
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định.
Danh sách ngành đào tạo đại học, cao đẳng thí sinh đăng ký học theo môn đạt giải học sinh giỏi (thực hiện theo quy định tại Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, nếu đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Kết quả học tập phổ thông đạt từ trung bình và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên (xét theo học bạ);
+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
Được xét vào học ở tất cả các khối ngành trừ những ngành đào tạo giáo viên;
- Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học các ngành tại Trường cần đảm bảo các yêu cầu:
+ Kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm) xếp loại từ loại trung bình trở lên;
+ Kết quả kiểm tra kiến thức các môn văn hoá theo khối thi của ngành đạt từ 5 điểm trở (theo thang điểm 10);
+ Kết quả kiểm tra tiếng Việt đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: là những thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học.
3. Đối tượng xét tuyển thẳng:
3.1. Điều kiện: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Sau khi nhập học, những thí sinh này được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức thực hiện theo chương trình của hệ dự bị đại học, cao đẳng.
3.2. Ngành, chỉ tiêu xét tuyển:

TT
Ngành
Chỉ tiêu
 
TT
Ngành
Chỉ tiêu
1
ĐHSP Toán học
20
 
15
ĐH Việt Nam học
30
2
ĐHSP Vật lý
 
16
ĐH Xã hội học
3
ĐHSP Hóa học
 
17
ĐH Tâm lý học
4
ĐHSP Sinh học
 
18
ĐH Văn học
5
ĐHSP Ngữ văn
15
 
19
ĐH Lịch sử
6
ĐHSP Lịch sử
 
20
ĐH Địa lý học
7
ĐHSP Địa lý
 
21
ĐH Kế toán
20
8
ĐHSP Tiếng Anh
10
 
22
ĐH Quản trị kinh doanh
9
ĐHGD Mầm non
15
 
23
ĐH Tài chính-Ngân hàng
10
ĐHGD Tiểu học
10
 
24
ĐH Nông học
50
11
ĐH Công nghệ TT
50
 
25
ĐH Chăn nuôi-Thú y
12
ĐH Kỹ thuật công trình XD
 
26
ĐH Bảo vệ thực vật
13
ĐH Vật lý
 
27
ĐH Lâm nghiệp
14
CĐ Kỹ thuật điện, điện tử
 
28
CĐ Quản lý đất đai

 


3.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
            1. Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu);
            2. Bản sao công chứng: học bạ 3 năm THPT; hộ khẩu thường trú; Giấy khai sinh.
            3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
            4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
            5. Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
            6. Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000 đ/hồ sơ.
3.4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20 tháng 5 đến 30/6/2013.
3.5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Hồng Đức (Phòng 207 nhà Điều hành cơ sở chính, 565 Quang Trung- Phường Đông Vệ -TP. Thanh Hoá).
II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN
Thực hiện theo quy định tại Công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Riêng đối với thí sinh là người khuyết tật và là người nước ngoài: có thêm bản sao hợp lệ học bạ 3 năm THPT hoặc tương đương.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
1. Trách nhiệm của các trường THPT: Hướng dẫn học sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/6/2013.
2. Trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Trước ngày 30/6/2013 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng về Trường Đại học Hồng Đức.
- Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển, phiếu đăng ký xét tuyển và lập danh sách thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và gửi về Trường Đại học Hồng Đức trước ngày 30/6/2013. 
IV. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Nhà trường tổ chức kiểm tra kiến thức và tiếng Việt đối với sinh viên nước ngoài có nguyện vọng học các ngành tại Trường Đại học Hồng Đức từ ngày 25-30/7/2013.
Kết quả tuyển thẳng được công bố và gửi cho các Sở giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.
Các đối tượng còn lại được thông báo trước ngày 15/8/2013./.
                                                                                                   
Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Các Sở GD&ĐT, Trường THPT (p.h thực hiện);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu: ĐT, VT, HĐTS.                                     
 
 
   Nguyễn Mạnh An


Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39164338