Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Công nghệ thông tin

Cập nhật lúc: 10:52 SA ngày 18/04/2013

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
Cao đẳng
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
1 TS, 4 NCS, 14 ThS, 5 GVTH 
1 TS, 4 NCS, 14 ThS, 3 ĐH, 5 GVTH 
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
Yêu nghề, nghiêm túc, ham học hỏi, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, thường xuyên cập nhật.
Yêu nghề, nghiêm túc, ham học hỏi, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Đạt chuẩn Kiến thức cơ bản, hệ thống về Tin học và CNTT, Thành thạo các kỹ năng về mạng máy tính, lập trình, xây dựng, cài đặt phần mềm/ 400 điểm TOEIC
Đạt chuẩn Kiến thức cơ bản, hệ thống về Tin học và CNTT theo chương trình CĐ, có các kỹ năng về mạng máy, biết lập trình và sử dụng phần mềm. 350 điểm TOEIC.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, quản lý, sản xuất, kinh doanh và đào tạo, dạy học CNTT ở trường Trung học, trường nghề, học cao học.
Các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng, kinh doanh và đào tạo CNTT, giáo viên các trường THCS, học liên thông ĐH.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
38812079