Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Toán học

Cập nhật lúc: 10:54 SA ngày 18/04/2013

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
 
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
Đảm bảo theo Quy định
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
01GS. TSKH, 01 PGS. TS, 07 TS,
Cùng với 15 GS. TSKH, PGS. TS là các GV mời tham gia giảng dạy và hướng dẫn, chấm luận văn tốt nghiệp.
07 TS, 24 Thạc sĩ , ( hiện có 02 GV đang làm NCS, ThS ở Italy, 04 đang làm NCS, 02 đang học Thạc sĩ trong nước )
07 TS, 24 Thạc sĩ , 02 Cử nhân ĐH ( hiện có 02 GV đang làm NCS, ThS ở Italy, 04 đang làm NCS, 02 đang học Thạc sĩ trong nước ).
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
Đầy đủ, đảm bảo
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực, hòa nhập và gắn bó với tập thể, cộng đồng.
- Có phương pháp làm việc khoa học, khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Toán giải tích.
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; có đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc; có nghĩa vụ phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao .
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực của nhà giáo, hòa nhập và gắn bó với tập thể, cộng đồng.
- Có phương pháp làm việc khoa học, thường xuyên phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong Toán học và dạy học Toán học, đúc kết các kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, thường xuyên cập nhật các thông tin khoa học Toán học để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu Toán học.
- Tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển Nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
- Có phong cách làm việc và phương pháp tư duy khoa học, có khả năng và thói quen làm việc độc lập, tư duy linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy của trường phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nhệ thông tin, sử dụng các thiết bị tiên tiến và hiện đại trong dạy học và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
-Có kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống.
 
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
 Mục tiêu về kiến thức
-           Trang bị các kiến thức nâng cao về chuyên ngành Toán giải tích, mang tính cập nhật, hiện đại về các lĩnh vực Giải tích phức, Giải tích lồi, Lý thuyết toán tử, Lý thuyết phương trình vi – tích phân. Lý thuyết xấp xỉ hàm, các tính chất định tính của các hệ động lực học ( tính ổn định, điều khiển được, tính ổn định hóa, …).
 Mục tiêu về kỹ năng
Có kỹ năng vận dụng các kiến thức cơ bản, hiện đại về toán học trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý chuyên môn thuộc các lĩnh vực về toán giải tích.
Mục tiêu về năng lực
Thạc sĩ chuyên ngành này có khả năng giảng dạy toán học ở các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông trung học, tham gia nghiên cứu và ứng dụng toán học ở các viện, các cơ quan sản xuất, xây dựng,...
 
Mục tiêu về nghiên cứu
Có đủ năng lực thực hiện các công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành của mình, tham gia vào các hướng nghiên cứu về Toán giải tích hiện có tại khoa KHTN.
 
Trình độ ngoại ngữ cần đạt:
Trình độ Tiếng Anh B1 theo khung Châu Âu.
 
Mục tiêu về kiến thức
- Có đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy thành thạo môn Toán học ở trường trung học (THPT, THCS) THCN, cao đẳng, đại học và có đủ năng lực học tập ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ). Có đủ các kiến thức để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phổ thông. Có kiến thức tin học, đủ năng lực sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giờ dạy và trong nghiên cứu khoa học.
- Có năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục ở các trường trung học và cao đẳng, đại học. Có khả năng vận dụng những kiến thức khoa học đã được đào tạo vào nội dung bài học Toán học, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho cho học sinh phổ thông.
- Bước đầu có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu các tài liệu tham khảo chuyên ngành.
Mục tiêu về kỹ năng
- Có các kỹ năng dạy học như kỹ năng phân tích bài giảng, soạn giáo án, tổ chức thực hiện giờ dạy trên lớp và ngoài giờ học, đổi mới phương pháp dạy và học.
- Có kỹ năng nghiên cứu khoa học
- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập; khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
Trình độ ngoại ngữ cần đạt:
Tương đương 400 điểm TOEIC
 
Mục tiêu về kiến thức
- Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt môn Toán học và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên ở bậc THCS, THPT. Biết phương pháp giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm.
- Hiểu biết và áp dụng các kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã được đào tạo vào nội dung bài học Toán học.
 
Mục tiêu về kỹ năng
- Có phong cách làm việc và phương pháp tư duy khoa học, có khả năng và thói quen làm việc độc lập, tư duy linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy của trường phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nhệ thông tin, sử dụng các thiết bị tiên tiến và hiện đại trong dạy học và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
-Có kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống.
Trình độ ngoại ngữ cần đạt:
 
Tương đương 350 điểm TOEIC
 
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
- Giảng dạy các môn toán cơ bản và các môn học thuộc chuyên ngành Toán giải tích ở các trường Đại học, Cao đẳng.
- Cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm nghiên cứu khoa học và Viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Toán giải tích.
- Có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Tiến sĩ.
 
- Dạy học môn Toán học trong các trường trung học (THPT, THCS),
- Giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực Toán học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, đại học.
- Cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm nghiên cứu khoa học và Viện nghiên cứu thuộc ngành Toán
- Làm việc tại các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Toán học.
- Học văn bằng hai một số ngành thích hợp.
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.
 
- Dạy học môn Toán học trong các trường THCS.
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Đại học và cao hơn.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39010434