Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Sư phạm Ngữ văn - lịch sử

Cập nhật lúc: 10:32 SA ngày 26/04/2013

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Cao đẳng
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
12TS, 13ThS, 3CN
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng;
- Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ngôn ngữ, văn học, văn hoá truyền thống của dân tộc;
- Thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học;
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học Ngữ văn, Lịch sử, khoa học giáo dục và khoa học dạy học Ngữ văn, Lịch sử để có thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục, dạy học 2 môn Ngữ văn và lịch sử ở trường THCS, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Ngữ văn và lịch sử ở trường THCS.
           
Về kĩ năng
- Thiết kế và thực hiện được các hoạt động giáo dục và giảng dạy 2 môn Ngữ văn và Lịch sử ở trường THCS
- Làm công tác hành chính, văn phòng;
- Sử dụng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ngành học
- Có kĩ năng tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả năng thích nghi cao.
Tiếng Anh: Tương đương 275 TOEIC.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Giảng dạy ở cvacs trường THCS, có thể học liên thông lên đại học

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39180017