Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Lịch sử (Quản lý di tích danh thắng), khoa KHXH

Cập nhật lúc: 10:31 SA ngày 26/04/2013

 

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Đại học

1

Điều kiện tuyển sinh

Đảm bảo theo Quy định

2

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)

Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.

3

Đội ngũ giảng viên

4TS, 7ThS

4

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Đầy đủ, đảm bảo

5

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;

- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí với đồng nghiệp;

- Có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc;

- Xác định thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.

6

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Về kiến thức

- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác suất thống kê, môi trường, các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành phục vụ cho nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử;

- Trình bày và giải thích được các bước đi, tiến trình lịch sử, các vấn đề lịch sử Việt Nam và thế giới;

- Xác định được hệ thống lý luận về di tích, danh thắng, nghiệp vụ quản lý di tích, danh thắng.

Về kĩ năng

- Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên ngành (lịch sử), và các lĩnh vực lân cận;

- Sử dụng  tốt các kỹ năng trong  quản lý di tích, danh thắng: lập hồ sơ di tích, sưu tầm, thẩm định di tích...

- Lập kế hoạch quản lý về di tích, danh thắng: lập hồ sơ di tích, sưu tầm;

- Làm việc nhóm, hợp tác trong việc nghiên cứu, quản lý.

Tiếng Anh: Tương đương 400 TOEIC.

7

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan văn hoá, quản lý di tích, danh thắng, giảng dạy lịch sử; có thể học sau đại học

 

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39010465