Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Sư phạm Địa lý

Cập nhật lúc: 10:31 SA ngày 26/04/2013

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
2TS, 10ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Quan tâm đến học sinh, tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực đưa ra các giải pháp khắc phục những  khó khăn trong dạy học;
- Ý thức vượt khó vươn lên trong học tập, công tác;
- Thái độ cầu thị, không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng yêu cầu mới;
- Thái độ nghiêm túc trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường giáo dục đào tạo trong nhà trường;
- Phẩm chất Nhà giáo, yêu nghề, mến trẻ và quan hệ cộng đồng tốt;
- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động văn hoá, xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia sinh hoạt chính trị.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào việc học tập, soi sáng về mặt lý luận các kiến thức chuyên môn và vận dụng vào cuộc sống, công tác;
- Vận dụng được kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội phục vụ công việc thuộc ngành Sư phạm địa lý;
Sử dụng tốt các kiến thức cơ bản của khoa học địa lý trong việc giảng dạy địa lý ở trường phổ thông; nghiên cứu khoa học phục vụ dạy học;
Sử dụng tốt các kiến thức cơ bản của nghiệp vụ sư phạm, khoa học giáo dục trong việc giáo dục, soạn bài giảng và giảng dạy địa lý ở trường phổ thông.
Về kĩ năng
- Xây dựng và sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh, ảnh... địa lý phục vụ dạy học;
- Tiến hành điều tra, khảo sát các đối tượng địa lý, môi trường phục vụ dạy học;
-  Thiết kế và giảng dạy địa lý phát huy được tích tích cực của học sinh.
Tiếng Anh: Tương đương 400 điểm TOEIC.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Giáo viên giảng dạy địa lý ở trường THCS, THPT; có thể học sau đại học

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39180112