Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Hội thảo ACCU
Hội thảo ACCU
a6
a6
a5
a5
a4
a4
a3
a3
a2
a2
a1
a1
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

Tin tức - Sự kiện

TB về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015 - 2016

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-ĐHHĐ ngày 01/08/2016 của Hiệu trưởng về giao kế hoạch khối lượng công tác và kinh phí năm học 2016-2017; Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức, ban hành kèm theo quyết định số 829/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/5/2015; Hiệu trưởng thông báo đến các trưởng đơn vị, chỉ đạo bộ môn và cán bộ, giảng viên kê khai kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm học 2016-2017, tính từ 01/8/2016 - 30/6/2017...