Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”
Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”
Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 2019
Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 2019
Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ
Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Play/Pause
Thông báo
Tin tức - Sự kiện

Năm 2019 Trường Đại học Hồng Đức công bố 61 bài báo quốc tế và 326 bài trên tạp chí trong nước

Năm 2019, Số lượng bài báo khoa học do cán bộ, giảng viên Nhà trường công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước tăng hơn so với năm 2018; Trong năm, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã công bố 326 bài báo trên tạp chí trong nước, 61 bài báo trên tạp chí Quốc tế (trong đó có 53 bài thuộc danh mục ISI và SCOPUS).