Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Hội thảo ACCU
Hội thảo ACCU
a6
a6
a5
a5
a4
a4
a3
a3
a2
a2
a1
a1
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

Tin tức - Sự kiện

TB về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, kỳ họp lần thứ 2

Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-ĐHHDD ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định số 2799/QĐ-ĐHHĐ ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành "Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức";