Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Hội thảo ACCU
Hội thảo ACCU
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;

Thông báo

Hội thảo khoa học Toàn quốc “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”

Để đưa văn học về đề tài lịch sử đến gần hơn với độc giả cũng như tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu các văn bản văn học về đề tài lịch sử, góp phần bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc với chủ đề: “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”.

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sẽ được triển khai năm 2019. Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt 07 nhiệm vụ trong tổng số 37 nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh chiếm 18,92% tổng số nhiệm vụ được giao.