Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”
Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc”
Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 2019
Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 2019
Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ
Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Hội thảo Công bố Khoa học trên các Tạp chí Quốc tế 12/01/2018
Play/Pause
Thông báo

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Nhà thơ Lê Tuấn Lộc và tập thơ Thơ và Thợ”

Trong lịch sử văn học Việt Nam, đề tài Văn học công nhân tuy không hoàn toàn mới nhưng chưa nhiều thành tựu vì chưa được quan tâm thỏa đáng (cả về sáng tạo và nghiên cứu, phê bình). Hiện nay, giai cấp công nhân nước ta đang lớn mạnh và ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước, đời sống công nhân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ, chứa đựng nhiều vấn đề mà người cầm bút phải quan tâm. Nhà thơ Lê Tuấn Lộc, người theo đuổi đề tài này ngay từ tập thơ đầu tay năm 1990. Ông đã được nhiều giải thưởng lớn về văn học công nhân, người đóng góp đáng kể cho mảng đề tài này trong đời thơ của mình. Để tôn vinh văn học đề tài người công nhân, khích lệ người sáng tác, đồng thời giúp tăng cường mối quan tâm của độc giả về đề tài này,Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhà thơ Lê Tuấn Lộc và tập thơ: Thơ và Thợ”.