Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Hội thảo Quốc gia "Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy Nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông – Những giá trị lịch sử và đương đại"
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Lễ ký kết hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9
Hội thảo ACCU
Hội thảo ACCU
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (QLKH&CN), tiền thân là phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hồng Đức đươc thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ, phòng thực hiện 2 nhiệm vụ chính là Quản lý Khoa học và Công nghệ; quản lý thiết bị thí nghiệm và quản lý hợp tác quốc tế;