Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh mục các bài báo quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018 – 2019
Cập nhật lúc: 07:32 PM ngày 21/10/2019
Công bố quốc tế không chỉ có ý nghĩa khẳng định chất lượng công trình nghiên cứu và khả năng hội nhập của các nhà khoa học mà còn là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đại học.

           Trong những năm gần đây, cán bộ giảng viên (CBGV) Trường Đại học Hồng Đức đã công bố một số lượng lớn các công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín. Năm học 2018-2019, CBGV của Nhà trường đã công bố 57 công trình trên các tạp chí quốc tế có uy tín, trong số đó có 42 bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus và 15 bài báo quốc tế khác. Các công trình công bố thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (28 bài), lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Công nghệ thông tin -Truyền thông (14 bài), Kinh tế - Quản trị kinh doanh (10 bài), lĩnh vực Giáo dục học và Tâm lý Giáo dục (2 bài) và lĩnh vực Nông Lâm nghiệp (3 bài).

Có được thành quả này là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng, nỗ lực nghiên cứu và say mê học hỏi của đội ngũ CBGV của Nhà trường. Đồng thời đó cũng là kết quả của việc định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường trong tình hình mới, xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín của khu vực Bắc miền Trung cũng như của cả nước. Trong những năm tới, Nhà trường tiếp tục có các chính sách khuyến khích đối với CBGV có công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Các công bố quốc tế được download từ link sau:

www.dropbox.com/s/8esyb10jm6nm92a/Danh%

 Phòng Quản lý KH&CN

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing