Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin tức - Sự kiện
Năm 2019, Số lượng bài báo khoa học do cán bộ, giảng viên Nhà trường công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước tăng hơn so với năm 2018; Trong năm, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã công bố 326 bài báo trên tạp chí trong nước, 61 bài báo trên tạp chí Quốc tế (trong đó có 53 bài thuộc danh mục ISI và SCOPUS).
Công bố quốc tế không chỉ có ý nghĩa khẳng định chất lượng công trình nghiên cứu và khả năng hội nhập của các nhà khoa học mà còn là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đại học.
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sẽ được triển khai năm 2019. Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt 07 nhiệm vụ trong tổng số 37 nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh chiếm 18,92% tổng số nhiệm vụ được giao.
Từ 25 đến 27 tháng 10 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCSHCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Huế tổ chức vòng chung khảo và Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 tại Đại học Huế.
Thực hiện đề án tuyển sính ĐH, CĐ hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh ĐH, CDD và TCSP năm 2018 như sau:
Thực hiện Hợp đồng Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ số 487/2016/HĐKHCN-ĐTKHCN ngày 17 thấng 6 năm 2017 giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh hóa với Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa; thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018; Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học với các nội dung cụ thể như sau...
1
Các tin khác