Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin KH&CN
Ngày 29/6/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững của các hộ gia đình dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa”. Đây là hội thảo khoa học nằm trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh “Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực thoát nghèo bền vững của hộ gia đình dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện nay” do ThS. Ngô Xuân Sao – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV làm chủ nhiệm đề tài.
Chiều ngày 30/5, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học các học phần đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non theo định hướng chuẩn đầu ra”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng; đại diện lãnh đạo các trường mầm non trong thành phố Thanh Hóa; các cán bộ giảng viên có bài tham luận cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên khoa Giáo dục Mầm non.
Để góp phần thực hiện mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29/NQTW ở bậc tiểu học. Đồng thời, giúp giảng viên, giáo viên, sinh viên ngành giáo dục tiểu học nhìn nhận đứng đắn bản chất đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, đáp ứng chương trình sách giáo khoa mới. Sáng ngày 20/6, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa phổ thông mới bậc tiểu học”.
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2019 -2020, đồng thời chia sẻ và cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin mới đến cán bộ giảng viên, sinh viên và học viên. Sáng ngày 14/6/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học: “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin - Công nghệ Blockchain và ứng dụng”.
Sáng ngày 13/6/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng các hệ thống tự động hóa trong thời đại 4.0”. Hội thảo nhằm tìm hiểu các công nghệ tự động hóa tiên tiến phù hợp với thời đại 4.0; phân tích phát triển những công nghệ mới trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực ngành điện – tự động hóa cho xã hội. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy chuyên môn cho giảng viên ngành kỹ thuật đáp ứng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học trong thời đại mới.
Để nhận diện được những thủ đoạn thâm độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, qua đó đề xuất những giải pháp tăng cường nêu cao cảnh giác và đấu tranh có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, góp phần ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở nước ta hiện nay. Sáng ngày 11/06/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp”.
Trong tháng 5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 04 đề tài cấp tỉnh do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì:
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2014 – 2015, đồng thời đánh giá đúng về thực trạng công tác phối hợp giáo dục gia đình và nhà trường cho học sinh viên hiện nay, trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học
1
Các tin khác