Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cấp Tỉnh
Ngày 1 và 4 tháng 12 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài KH&CN cấp tỉnh do các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm đề tài
1
Các tin khác