Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban lãnh đạo
Cập nhật lúc: 10:07 AM ngày 02/04/2021

   1. Trưởng phòng 

                                         

Họ và tên: TS. NGÔ CHÍ THÀNH               Giới tính: Nam

Ngày sinh:                                                   Nơi sinh

Đảng viên: Ngày vào Đảng: 18/6/1999, ngày chính thức: 18/06/2000

Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế

Nơi đào tạo: Đại học Aix - Marseille, Cộng hòa Pháp ( Aix Marseille School of Economics, AMSE, GREQAM) 

Điện thoại:                                       Email: ngochithanh@hdu.edu.vn

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 20C/78, Thọ Hạc, Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

   Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung các công việc của Phòng: công tác tổ chức cán bộ, phân công nhiệm vụ; Thi đua khen thưởng; Công tác kế hoạch; Điều hành hoạt động KH&CN của CBGV trong toàn trường.

- Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước và tương đương; Chỉ đạo theo dõi các Hội thảo cấp cao; theo dõi các đề tài cấp cơ sở, hội thảo đối với các khoa KT-QTKD, KTCN;

- Quản lý công tác xuất bản Tạp chí, ấn phẩm khoa học; Phụ trách xuất bản các số Tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực KT- Chính trị, Luật; NLNN; KHTN - CN;

- Chịu trách nhiệm ISO, kiểm định chất lượng; Theo dõi định mức CB, GV; Thanh tra, kiểm tra hoạt động KH&CN; Đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng; Duyệt các báo cáo tháng; duyệt chấm công hàng tháng.

- Thư ký Hội đồng Trường; Công tác thường trực Hội đồng KH&ĐT.

   2. Phó Trưởng Phòng

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Thế              Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03 tháng 2 năm 1970                  Nơi sinh: Thiệu Vận - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Đảng viên:    Ngày vào Đảng: 14/01/2009, Ngày chính thức: 14/01/2010

Học hàm, học vịTiến sĩ Văn học

Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam

Điện thoại: 0912226095, Email: Thenguyenth@gmail.comnguyenvanthe@hdu.edu.vn

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

   Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác hành chính của Phòng;

- Phụ trách hoạt động NCKH của sinh viên và CBGV trẻ;

- Chỉ đạo, quản lý đề tài cấp cơ sở và hội thảo các cấp các khoa: KHXH, LLCT-Luật và khối phòng, ban, trung tâm trong Nhà trường (riêng đối với các đề tài của các đơn vị do đồng chí đang phụ trách từ những năm trước chuyển sang thì vẫn tiếp tục theo dõi cho đến khi kết thúc thanh lý);

- Phụ trách xuất bản các số Tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực KH XH&NV, KH GD&QL; Thư ký Hội đồng KH&ĐT Nhà trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.   

   3. Phó Trưởng Phòng

 

Họ và tên:       Đinh Ngọc Thức               Giới tính: Nam

Ngày sinh:                                                     Nơi sinh: Thanh Hóa

Đảng viên:    02/12/2013

Học hàm, học vị: PGS.TS Hóa học 

Năm, nước nhận học vị: Đại học KU Leuven - Vương quốc Bỉ

Điện thoại:                                      Emaildinhngocthuc@hdu.edu.vn

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Phường Quảng Thành – TP. Thanh Hóa.

    Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách các nhiệm vụ KH&CN Hợp tác quốc tế (Hội thảo, Chương trình HT, đề tài HTQT…); Chỉ đạo theo dõi đề tài cấp cơ sở và hội thảo các cấp của các khoa: KHTN, NLNN, CNTT&TT; Phụ trách công tác CBGV tham dự các hội thảo Quốc tế;

- Phụ trách công tác tiềm lực KH&CN và SHTT: nhóm nghiên cứu; hồ sơ, lý lịch KH của CB, GV; phòng thí nghiệm phục vụ NCKH; hoạt động SHTT, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN; Quản lý các tổ chức KH&CN trực thuộc Trường;

- Phụ trách thanh toán các bài báo đối với tạp chí trong nước và quốc tế.

- Phụ trách quản lý Website Phòng và phần mềm Quản lý KH&CN;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

4. Phó Trưởng phòng 

 

                                         

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Lan              Giới tính: Nữ

Ngày sinh:   1975                                      Nơi sinh:  Thanh Hóa

Đảng viên

Học hàm, học vị: PGS.TS Giáo dục học

Nơi đào tạo Việt Nam

Điện thoại:  0912958092                                Email: nguyenthihalan@hdu.edu.vn

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

      - Chỉ đạo, quản lý đề tài cấp cơ sở và hội thảo các cấp của các khoa: Ngoại Ngữ, Tâm lý GD, GD thể chất, Sư phạm tiểu học, Sư phạm Mầm non (đối với các nhiệm vụ được phê duyệt từ năm học 2020-2021 trở đi);

- Phụ trách công tác CBGV tham dự các hội thảo Quốc gia, hội thảo các cấp trong nước không phải hội thảo quốc tế;

- Quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm; Quản lý hoạt động Ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo (phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Phòng Công tác HSSV);

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

 

   

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu chung

  • Các tin cũ hơn:
  •  Liên hệ