Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo Quốc gia lần thứ IV về Lưỡng cư và Bò sát học
Cập nhật lúc: 09:00 PM ngày 10/11/2018

 

                                                   THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc lần thứ IV Về Lưỡng cư và Bò sát học 

       Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ IV về Lưỡng cư và Bò sát học (The 4th National Workshop on Herpetology), cụ thể như sau:

      1. Mục tiêu Hội thảo

       Công bố những kết quả và các phương pháp nghiên cứu mới liên quan đến lĩnh vực Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam. Hội thảo cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, học thuật, thảo luận các vấn đề khoa học quan tâm của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.   

        2. Các chủ đề Hội thảo

             Các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam:

- Đa dạng thành phần loài;

- Các phát hiện mới;

- Quan hệ di truyền và phát sinh chủng loại;

- Sinh thái học;

- Bệnh dịch học;

- Sinh học bảo tồn lưỡng cư, bò sát;   

               - Khai thác, chăn nuôi và bảo vệ nguồn lợi lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam.   

       3. Thời gian và địa điểm Hội thảo 

         - Thời gian: Dự kiến tháng 08 năm 2019.  

          - Địa điểm: Trường Đại học Hồng Đức, 565 đường Quang Trung, phường Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.   

         4. Hình thức và thời gian gửi bài tham luận      

       Bài viết tham dự Hội thảo gửi trực tiếp qua email: htlcbs4@gmail.com.  Fomat báo cáo được đăng tải đầy đủ trên website: http://www.hdu.edu.vn. Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn trên kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN.    

              Thời hạn gửi bài:

- Nộp báo cáo tóm tắt trước ngày 30/3/2019;

- Nộp toàn văn bài viết trước ngày 30/4/2019;

     - Đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo theo mẫu đính kèm thông báo này qua địa chỉ htlcbs4@gmail.com  trước ngày 15/7/2019.   

       Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: PGS. TS. Hoàng Ngọc Thảo – khoa KHTN (Điện thoại: 0917.754.786; Email: hoangngocthao@hdu.edu.vn) hoặc ThS. Vũ Thị Hà Mai – chuyên viên phòng QLKH&CN (Điện thoại: 0914.492.369; Email: vuthihamai@hdu.edu.vn).

         Trân trọng kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu viên tại  các Viện nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu; các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trong cả nước quan tâm đến chủ đề Hội thảo tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.  

        Mẫu đăng ký tham dự Hội thảo và Thể lệ viết bài download tại đây:   

        Phiếu đăng ký

       Thể lệ viết bài

                                                                                                      BTC HỘI THẢO

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing