Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Chuyên ngành: Thạc sỹ Lý luận và PP dạy học Ngữ văn

Cập nhật lúc: 10:21 SA ngày 26/04/2013

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Thạc sĩ
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
13TS, 2ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng;
- Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ngôn ngữ, văn học, văn hoá truyền thống của dân tộc;
- Thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Cung cấp những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Ngôn ngữ và văn học tạo cơ sở vững chắc cho học viên tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
- Cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại về Lí luận dạy học Văn, tiếng Việt, Tập làm văn (Ngữ văn); những thành tựu mới của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới về giáo dục và dạy học Ngữ văn nhằm trang bị cho người học những kiến thức nâng cao trên cơ sở những tri thức về khoa phương pháp dạy học Ngữ văn đã được cung cấp từ bậc đại học; có kĩ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề lí luận và thực tiễn đặt ra của chuyên ngành.
           
Về kĩ năng
-Học viên sau khi được đào tạo có trình độ học vấn, năng lực chuyên môn vững vàng; có khả năng thực hành và thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học; có khả năng đề xuất và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực dạy học Ngữ văn một cách nhanh nhạy, sáng tạo và chính xác; có khả năng tư duy nhạy bén, khả năng tiếp cận với công việc thuộc lĩnh vực được đào tạo một cách nhanh chóng và chính xác; có đủ nền tảng chuyên môn để học tiếp chương trình Tiến sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt.
Tiếng Anh: Tương đương B1 Châu Âu.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Giảng dạy Ngữ văn ở các trường phổ thông, các môn học thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Ngữ văn ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; làm công tác quản lý giáo dục ở các cơ quan văn hoá, giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học; có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Tỉnh và cấp Nhà nước; có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh và học tập đạt học vị tiến sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt.Có thể tiếp tục làm Nghiên cứu sinh.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39010589