Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Việt Nam học

Cập nhật lúc: 10:31 SA ngày 26/04/2013

 

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Đại học

1

Điều kiện tuyển sinh

Đảm bảo theo Quy định

2

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)

Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.

3

Đội ngũ giảng viên

1TS, 3ThS

4

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Đảm bảo các điều kiện

5

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;

- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng;

- Có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc;

- Xác định thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.

6

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

Về kiến thức

- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, toán, công nghệ, môi trường, KHXH&NV… các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành cho nghiên cứu Việt Nam học;

- Trình bày và giải thích được các đặc điểm về đất nước, con người và những giá trị tiêu biểu của nền văn hoá Việt Nam;

- Xác định được hệ thống lý luận về du lịch học, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và quản trị du lịch.

Về kĩ năng

- Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên ngành (Việt Nam học), và các lĩnh vực lân cận;

- Lập kế hoạch nghiên cứu hay tổ chức chuyến lữ hành;

- Thực hiện tốt các kỹ năng trong hướng dẫn du lịch.

Tiếng Anh: Tương đương 400 TOEIC.

7

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

Làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp lữ hành, du lịch, các cơ quan văn hoá, cơ quan nghiên cứu về Việt Nam học, và có thể học sau đại học

 

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39100055