Công khai cam kết chất lượng đào tạo năn học 2012- 2013 Ngành: Giáo dục Tiểu học

Cập nhật lúc: 11:06 SA ngày 18/04/2013

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Theo quy định của Bộ (Khối D1 và khối M)

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như: phòng học, trang thiết bị, thư viện…).

Đảm bảo theo các tiêu chí KĐCL; Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ dạy học…

 

III

Đội ngũ giảng viên

TS: 03; ThS: 07

TS: 03; ThS: 07; CN: 07

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Đảm bảo

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

- Có ý thức cầu tiến bộ, có ý chí vươn lên trong học tập và tu dưỡng.

- Yêu nghề, mến trẻ. Quan tâm đến đời sống tình cảm và sự phát triển toàn diện của học sinh.

- Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường và của ngành giáo dục; chấp hành pháp luật; có ý thức trách nhiệm công dân.

- Thích ứng và hoà nhập với môi trường xã hội.

 

VI

Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

3.1. Về kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản của Tâm lý - Giáo dục học; áp dụng các kiến thức đó vào hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Toán, Tiếng Việt- Văn học, Tự nhiên- Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật,... Phân tích và lựa chọn các kiến thức đó trong dạy học ở Tiểu học.

- Phân tích và khái quát được các kiến thức chuyên sâu và cập nhật của Toán, Tiếng Việt, áp dụng các kiến thức chuyên sâu đó để nâng cao chất lượng dạy học.

3.2. Về kỹ năng

a- Thành thạo các kỹ năng giáo dục, bao gồm:

- Lập kế hoạch năm học, học kỳ, tháng (cho cá nhân, nhóm và đơn vị...

- Tổ chức hoạt động giáo dục trong giờ chính khóa và ngoại khóa, ở lớp và ở nhà.

- Làm công tác chủ nhiệm lớp,  Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách.

- Phân tích tâm lý học sinh; giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và xã hội.

b- Thành thạo các kỹ năng chuyên môn, bao gồm:

- Soạn bài và dạy học các môn học trong trường Tiểu học (trừ các môn đặc thù).

- Sử dụng đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại.

3.3. Tiếng Anh: Tương đương 400 điểm TOEIC.

3.4. Công nghệ thông tin: Sử dụng Internet; các phần mềm Word, Excel, Powpoint để soạn thảo văn bản, thiết kế bài giảng điện tử, quản lý điểm số và phân loại học sinh.

3.1. Về kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản của Tâm lý - Giáo dục học; áp dụng các kiến thức đó vào hoạt động giáo dục trong trường Tiểu học.

- Nắm vững các kiến thức giản lược và cần thiết về Toán, Tiếng Việt- Văn học, Tự nhiên- Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật,... Phân tích và lựa chọn các kiến thức đó trong dạy học ở Tiểu học.

- Phân tích một số kiến thức chuyên sâu của Toán, Tiếng Việt, áp dụng các kiến thức chuyên sâu đó trong dạy học.

3.2. Về kỹ năng

a- Vận dụng các kỹ năng giáo dục, bao gồm:

- Lập kế hoạch năm học, học kỳ, tháng (cho cá nhân, nhóm và đơn vị...

- Tổ chức hoạt động giáo dục trong giờ chính khóa và ngoại khóa, ở lớp và ở nhà.

- Làm công tác chủ nhiệm lớp,  Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách.

- Phân tích tâm lý học sinh; giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và xã hội.

b- Vận dụng các kỹ năng chuyên môn, bao gồm:

- Soạn bài và dạy học các môn học trong trường Tiểu học (trừ các môn đặc thù).

- Sử dụng đồ dùng và phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại.

3.3. Tiếng Anh: Tương đương 350 điểm TOEIC.

3.4. Công nghệ thông tin: Sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powpoint để soạn thảo văn bản, soạn bài giảng điện tử, quản lý điểm số và phân loại học sinh.

VII

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Dạy học tại các trường TH; làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp về giáo dục; tổ chức tư vấn giáo dục đào tạo…

Dạy học tại các trường TH; làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp về giáo dục; tổ chức tư vấn giáo dục đào tạo; có thể học lien thong lên bậc ĐH…

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39096165