Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch thi

Lịch thi Tiếng Anh đầu ra Sáng 9/9/2017

Phòng ĐBCL&KT thông báo: Dự kiến Sáng 7h30' ngày 9/9/2017 thí sinh thi Tiếng Anh đầu ra tại nhà A4 cơ sở chính. Những SV chưa đăng ký, đăng ký vào sáng thứ 3 tại nhà A4 cơ sở chính hạn cuối cùng đăng ký là 5/9/2017