Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách thi CĐR ngoại ngữ KNLNN 6 bậc VN- B1 26/8/2020
Cập nhật lúc: 08:23 AM ngày 25/08/2020

 

STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh
1 187902C501 Lê Vân Anh 23.02.1984
2 197902C602 Trịnh Đình  Công 12.10.1990
3 197902C603 Lê Văn  Cường 27.12.1987
4 187902C511 Nguyễn Văn  Cường 10.10.1981
5 197902C604 Trần Thị Chiến 06.10.1982
6 197902C605 Lê Quang Chín 04.08.1973
7 197701V001 Lê Trung  Dũng  17.02.1983
8 187901T542 Hà Thị Thùy Dương 15.01.1990
9 187801T511 Nguyễn Văn Đạo 06.03.1989
10 187801C522 Hà Văn Đoàn 24.5.1992
11 197902C607 Vũ Thị 04.06.1972
12 187902C512 Phạm Văn Hải 27.03.1984
13 187801T505 Quản Trọng Hải 08.10.1984
14 197902C608 Lê Thị  Hoa 21.08.1981
15 187902C513 Bùi Ngọc Hùng 01.02.1982
16 187902C502 Hồ Văn Hùng 03.07.1979
17 197902C609 Bùi Thị  Huyền 16.07.1978
18 187902C503 Nguyễn Thị Huyền 15.02.1982
19 187801T507 Nguyễn Thị Huyền 20.03.1989
20 167901T527 Lê Thị Thanh Hương 12.10.1996
21 197902C611 Nguyễn Thanh Hường 19.10.1983
22 197902C610 Nguyễn Thị  Hường 20.09.1982
23 187902C504 Nguyễn Văn Khánh 25.05.1979
24 187902C514 Ngân Văn  Khôi 08.09.1982
25 187902C505 Lê Văn Lâm 22.09.1984
26 197902C612 Cao Thị  Liễu 16.10.1983
27 197902C613 Trương Văn  Loan 12.12.1981
28 197902C614 Trần Xuân Minh 10.12.1975
29 197902C615 Đỗ Giang  Nam 21.04.1982
30 197902C616 Mai Văn  Nam 10.10.1980
31 187902C506 Hoàng Thị Nga 01.09.1985
32 197902T601 Bùi Văn  Ngân 20.08.1975
1 187902C515 Lò Văn Ngọc 21.11.1985
2 187902C507 Nguyễn Thị Ngọc 25.01.1984
3 197902C617 Cao Văn Nhãn 12.05.1972
4 187902C516 Trịnh Thị Nhâm 19.05.1978
5 197902C618 Lê Văn Nhân 13.08.1975
6 187801C536 Lê Viết  Nhất 15.10.1986
7 187902T501 Phạm Bá Phú 09.06.1979
8 197902C619 Cao Văn  Phúc 26.03.1983
9 197902T501 Nguyễn Thị Phượng 26.04.1976
10 197902T502 Lưu Văn Quang 20.04.1985
11 187902C517 Lê Thị  Quyên 28.01.1983
12 197902C620 Lê Thị  Quyên 02.03.1981
13 197902C621 Lê Văn  Quyền 10.08.1976
14 197902C501 Ngân Văn Sáng 20.03.1982
15 197902C502 Nguyễn Văn Suốt 10.10.1982
16 197902C623 Bùi Xuân Tiến 01.05.1973
17 197902C622 Nguyễn Xuân  Tiến 25.09.1981
18 197902C624 Mai Công  Toàn 19.01.1982
19 187902C508 Lê Như Tuấn 08.06.1990
20 187801T509 Nguyễn Trọng Tuấn 20.10.1981
21 187902C509 Nguyễn Văn Thanh 05.09.1978
22 197902T503 Nguyễn Xuân Thành 25.08.1978
23 197902C625 Phạm Văn Thảo 10.07.1984
24 197902C627 Quách Văn Thiên 10.11.1998
25 197902C628 Lưu Văn Thịnh 02.08.1982
26 197902C629 Lê Văn  Triệu 07.06.1981
27 187902C510 Phạm Xuân Trường 02.03.1985
28 197902C630 Trần Mạnh  Trường 21.01.1975
29 197902C503 Hoàng Đức Văn 12.04.1977
30 187902T502 Bùi Thị Viết 06.09.1973
31 197902C631 Mai Thị  Vinh 10.06.1975
32 197902C632 Đỗ Huy 10.02.1988

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing