Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2020-2021
Cập nhật lúc: 09:09 PM ngày 25/10/2020
Sáng ngày 22/10/2020, Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí (P. ĐBCL&KT) long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức – lao động (CBVC-LĐ).

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – lao động

năm học 2020 - 2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Sáng ngày 22/10/2020, Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí (P. ĐBCL&KT) long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức – lao động (CBVC-LĐ). Tham dự Hội nghị có Đồng chí PGS.TS. Lê Viết Báu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và toàn thể CBVC-LĐ P. ĐBCL&KT.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC-LĐ năm học 2020 – 2021 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2019 - 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021; qua Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Viết Báu thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVC-LĐ P. ĐBCL&KT và đề nghị mỗi thành viên trong Phòng không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

Hội nghị đã thống nhất và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 - 2021 như sau:

Về công tác Khảo thí

1. Xây dựng các văn bản quản lý các hoạt động khảo thí, các quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực người học theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT;

2. Chuyên nghiệp hóa việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí, tổ chức đánh giá học phần các hệ đào tạo trong nhà trường;

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá năng lực người học; cung cấp thông tin kịp thời cho giảng viên và người học mức độ đạt được chuẩn đầu ra theo từng học phần và theo chương trình đào tạo.

4. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực người học.

Về công tác Đảm bảo chất lượng

1. Tham mưu tổ chức tự đánh giá, viết và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước; đăng ký kiểm định chất lượng các CTĐT đã hoàn thiện và xây dựng kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài.

2. Đề xuất triển khai tập huấn và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng cho mạng lưới bảo đảm chất lượng bên trong của Nhà trường;

3. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng;


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing