Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tính giờ CT - ChT - NHCH
Thực hiện công văn số 111/ĐHHĐ-QLĐT về việc tổng hợp khối lượng công tác giảng viên thanh toán thừa giờ năm học 2019-2020 ngày 18/6/2020. Phòng ĐBCL&KT xây dựng kế hoạch xác nhận giờ coi thi, chấm thi phòng máy năm học 2019-2020 như sau:
Kế hoạch xác nhận giờ đề thi, coi thi chấm thi tại phòng máy năm học 2018-2019
1
Các tin khác