Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch thi, Danh sách sinh viên Chính quy đăng ký hoãn thi, thi lại cập nhật đến ngày 22/02/2021
Cập nhật lúc: 08:20 AM ngày 02/03/2021

 

STT MaSV Họ tên MaMH Môn thi TC Ngày thi Phòng thi
1 1761070014 Trịnh Ngọc  Thức 114099 Toán cao cấp 4 C05.03.21 A3.103
2 1761070009 Nguyễn Đức  Mạnh 114099 Toán cao cấp 4 C05.03.21 A3.103
3 1761070009 Nguyễn Đức  Mạnh 158085 Trắc địa 2 S05.03.21 A6.B.402
4 1761070016 Hàn Anh  158085 Trắc địa 2 S05.03.21 A6.B.402
5 1761070016 Hàn Anh  158050 Sức bền vật liệu 4 C05.03.21 A3.103
6 1761070016 Hàn Anh  158318 Kết cấu bê tông dự ứng lực 3 S06.03.21 A2.102
7 1769070005 Dương Ngọc  Hưng 198025 Đường lối cách mạng của ĐCS VN 3 C05.03.21 A3.103
8 1769070005 Dương Ngọc  Hưng 125041 Địa chất môi trường 2 S06.03.21 A2.102
9 1867020021 Phạm Thị  Hường 132022 Lý thuyết dịch 2 C05.03.21 A3.103
10 1867020021 Phạm Thị  Hường 132111 Ngữ pháp nâng cao 2 S05.03.21 A6.B.402
11 1867020021 Phạm Thị  Hường 197030 Pháp luật đại cương 2 S06.03.21 A2.102
12 1863020018 Nguyễn Thanh  Tuyên 164054 Thức ăn chăn nuôi 3 C05.03.21 A3.103
13 1887010005 Đinh Thị Mai Anh 125105 Môi trường và con người 2 S05.03.21 A6.B.402
14 1864020060 Lê Đình  Lâm 154011 Khởi sự kinh doanh 2 C05.03.21 A3.103
15 1864020060 Lê Đình  Lâm 251051 Lập và phân tích dự án đầu tư 2 S06.03.21 A2.102
16 1964020011 Nguyễn Khánh Hòa 151061 Kinh tế vĩ mô 3 S05.03.21 A6.B.402
17 1864010159 Nguyễn Tuấn Linh 156012 PP NCKH chuyên ngành kinh tế 2 S05.03.21 A6.B.402
18 2062010007 Nguyễn Thị Phức 121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 S05.03.21 A6.B.402
19 2063020038 Lê Thanh 191004 Giáo dục thể chất 1 2 S05.03.21 SB1
20 2063020040 Lê Văn Tuấn 191004 Giáo dục thể chất 1 2 S05.03.21 SB1

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing