Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Văn Bản ĐBCL
Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Toán, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử, Quản trị kinh doanh, nay Trường Đại học Hồng Đức công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Hồng Đức Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.
QĐ về việc ban hành Quy định bảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Hồng Đức
NQ Thông qua Quy định bảo đảm chât lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Hồng Đức
QĐ V/v thành lập Ban hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Hồng Đức
V/v báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục trường
QĐ Thành lập Hội đông đảm bảo chât lượng trường ĐHHĐ
Thông báo V/v triên khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo
QĐ Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá đồng cấp chương trình đào tạo
TB về kết quả thực hiện Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục Trường giữa kỳ
QĐ Thành lập Ban đánh giá, viết và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường giữa kỳ
1
Các tin khác