Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường), khoa KHXH

Cập nhật lúc: 11:08 SA ngày 18/04/2013

 

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
2TS, 10ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Thái độ quan tâm đến những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương;
 - Thái độ tích cực khắc phục những trở ngại của hoàn cảnh địa lý;
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
- Thành thạo các kĩ năng cơ bản về xây dựng, sử dụng bản đồ, biểu đồ, tranh, ảnh... địa lý;
 - Tiến hành điều tra, khảo sát các đối tượng địa lý, môi trường theo ngành đào tạo;
  - Phân vùng và tổ chức lãnh thổ địa lý;
- Điều tra, khảo sát nghiên cứu các đặc điểm địa lý tự nhiên của các lãnh thổ;
- Lập và đánh giá các dự án môi trường đô thị, nông nghiệp, nông thôn;
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Các cơ quan quản lý môi trường, Khu Bảo tồn thiên nhiên và có thể học sau đại học

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180112