Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Ngữ văn

Cập nhật lúc: 11:09 SA ngày 18/04/2013

 

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
12TS, 13ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng;
- Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ngôn ngữ, văn học, văn hoá truyền thống của dân tộc;
- Thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành vào việc nghiên cứu về Ngữ văn và văn hóa;
- Thông hiểu được kiến thức đại cương theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Thông hiểu, giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức cơ bản, sâu rộng, hệ thống, hiện đại và cập nhật về chuyên ngành Ngữ văn;
- Giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức chuyên sâu về phương pháp sáng tác, nghiên cứu, phê bình và tiếp nhận văn học;
- Giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức về văn hoá và quản lý văn hoá.
           
Về kĩ năng
- Có thể viết được các bài báo, bài nghiên cứu, phê bình về ngôn ngữ, văn học và quản lý văn hoá; có khả năng làm công tác biên tập xuất bản;
- Có kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý hoạt động sáng tác, xuất bản và truyền thông các hoạt động văn hoá nghệ thuật;
- Có kĩ năng làm việc trong văn phòng;
- Có kĩ năng tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả năng thích nghi cao.
Tiếng Anh: Tương đương 400 TOEIC.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Công tác nghiên cứu và tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá nghệ thuật; đồng thời tạo cho người học cơ hội tiếp tục học sau đại học

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180022