Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Sư phạm Lịch sử (Quản lý di tích danh thắng)

Cập nhật lúc: 11:10 SA ngày 18/04/2013

 

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
4TS, 7ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đầy đủ, đảm bảo
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí với đồng nghiệp;
- Có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc;
- Xác định thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo; tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi.
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ và tin học.
- Có kiến thức toàn diện, hệ thống về tiến trình lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại để làm công tác nghiên cứu, giảng dạy.
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học giáo dục và phương pháp dạy học lịch sử.
Về kĩ năng
- Có kỹ năng sư phạm cao để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học ở trường.
- Có các kỹ năng nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở trình độ đại học, làm việc theo nhóm.
- Có khả năng thích ứng nhanh, khả năng tìm kiếm, thay đổi nghề nghiệp.
Tiếng Anh: Tương đương 400 TOEIC.
 
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Nghiên cứ và giảng dạy lịch sử ở trường, làm việc tại các cơ quan quản lý, cơ quan hành chính, có thể học sau đại học.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180094