Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Xã hội học (Công tác xã hội)

Cập nhật lúc: 11:12 SA ngày 18/04/2013

 

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo Quy định
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thực tập rèn nghề; tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
3
Đội ngũ giảng viên
1TS, 4ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đảm bảo đầy đủ.
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp;
- Thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng;
- Có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc;
- Thói quen làm việc độc lập, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi; hòa nhập và tham gia tích cực các hoạt động tập thể;
- Thái độ tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động xã hội trong cộng đồng: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, từ thiện...
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kiến thức cơ sở của ngành trong cuộc sống và giải quyết các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;
- Vận dụng được các kiến thức về công nghệ, môi trường, khoa học xã hội và nhân văn trong  ngành Xã hội học (Công tác xã hội);
- Sử dụng tốt các kiến thức cơ bản của Xã hội học: các lý thuyết xã hội học hiện đại, xã hội học nông thôn, đô thị, kinh tế, chính trị, văn hoá, gia đình, giới, dư luận xã hội; lý thuyết phương pháp nghiên cứu xã hội học trong chuyên môn Công tác xã hội;
- Sử dụng tốt các kiến thức cơ bản của Công tác xã hội: Công tác xã hội cá nhân, nhóm, tham vấn, phát triển cộng đồng...
Về kĩ năng
- Lập và triển khai các kế hoạch thực hiện các đề án điều tra xã hội học, các vấn đề xã hội, phát triển cộng đồng;
- Tổ chức tốt các hoạt động: hoạch định, quản lý, tham vấn, tổ chức phát triển cộng đồng của cơ sở;
- Sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học và các lĩnh vực công tác xã hội: giao tiếp, thuyết trình, điều tra, phỏng vấn, vận động thân chủ...
Tiếng Anh: Tương đương 400 điểm TOEIC
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy xã hội học và làm công tác hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khoẻ, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hoá, môi trường... tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp; có khả năng học sau đại học

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180081