Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013

Cập nhật lúc: 10:48 SA ngày 26/04/2013

 

TT
Nội dung
HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Đại học
Cao đẳng
I
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo đúng quy định
Đảm bảo đúng quy định
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở GD cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thiết bị dạy học và tài liệu dạy, học
Đầy đủ phòng học, phòng thực hành, thiết bị dạy học và tài liệu dạy, học
III
Đội ngũ GV
Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, không ngừng được nâng cao, cập nhật kiến thức về chuyên môn sâu và có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực khác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo. Đến năm 2015 đội ngũ giảng viên đảm bảo đạt 60% thạc sĩ, tiến sĩ; đến 2020 đạt 75% thạc sĩ, tiến sĩ.
Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, không ngừng được nâng cao, cập nhật kiến thức về chuyên môn sâu và có kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực khác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo. Đến năm 2015 đội ngũ giảng viên đảm bảo đạt 60% thạc sĩ, tiến sĩ; đến 2020 đạt 75% thạc sĩ, tiến sĩ.
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.
Người học được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động rèn nghề theo kế hoạch chung của khoa, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường.
Người học được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động rèn nghề theo kế hoạch chung của khoa, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường.
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Đảm bảo tốt về tư tưởng chính trị công dân, chấp hành pháp luật, chính sách nhà nước, các quy định của ngành, của trường; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động; có nhận thức tốt về tư tưởng chính trị.
- Đảm bảo đạo đức, phẩm chất nhà giáo, lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, khả năng thích ứng với mọi môi trường công tác.
- Đảm bảo quan hệ tốt với cộng đồng, phụ huynh, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
- Đảm bảo tốt về tư tưởng chính trị công dân, chấp hành pháp luật, chính sách nhà nước, các quy định của ngành, của trường; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động; có nhận thức tốt về tư tưởng chính trị.
- Đảm bảo đạo đức, phẩm chất nhà giáo, lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức vượt khó, vươn lên trong học tập, công tác, khả năng thích ứng với mọi môi trường công tác.
- Đảm bảo quan hệ tốt với cộng đồng, phụ huynh, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
VI
Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.
- Về kiến thức:
+ Có kiến thức về lý luận chính trị: Đảm bảo kiến thức về nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối Đảng Cộn sản Việt Nam, pháp luật đại cương, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức khoa học về tự nhiên, xã hội, nhân văn, môi trường, logic học, địa phương học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất.
+ Cơ sở và tâm lý ngành: Đảm bảo kiến thức về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; nắm được chương trình và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có kiến thức về toán học, ngôn ngữ, văn học, tiếng việt, mỹ thuật, âm nhạc, môi trường và con người, hoạt động vui chơi. Đảm bảo kiến thức về tâm lý, giáo dục học đại cương, về tâm lý, giáo dục học mầm non và giáo dục gia đình.
+ Chuyên ngành: Đảm bảo kiến thức giáo dục môi trường, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; có đánh giá về sự phát triển của trẻ theo độ tuổi và biết cách giao tiếp, ứng xử với trẻ. Đảm bảo kiến thức bổ trợ và chuyên sâu về ngành học giáo dục mầm non: về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non (vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cộng đồng, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ), về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non trên tất cả các lĩnh vực (phát triển ngôn ngữ, làm quen văn học, hình thành biểu tượng toán, phát triển tư duy toán học, giáo dục thể chất, khám phá khoa học về môi trường xung quanh, kiến thức nâng cao về mỹ thuật, âm nhạc, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi).
- Về kỹ năng:
+ Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu về thời gian (ngày, tuần, tháng, năm). Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo môi trường nhóm, lớp đảm bảo an toàn, vệ sinh, hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự phục vụ. Quản lý lớp học có hiệu quả theo nhóm, lớp; quản lý hồ sơ, sổ sách; sắp xếp bảo quản đồ dùng đồ chơi.
+ Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, chia sẻ.
+ Làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập trong mọi môi trường, hoàn cảnh.
+ Nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành giáo dục mầm non.
- Về tiếng Anh: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, trong giảng dạy cho trẻ, trình độ tương đương 400 điểm TOEIC giai đoạn 2015, tương đương 500 điểm TOEIC giai đoạn 2020.
- Về kiến thức:
+ Về lý luận chính trị: Đảm bảo kiến thức về nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối Đảng Cộn sản Việt Nam, pháp luật đại cương, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức khoa học về tự nhiên, xã hội, nhân văn, môi trường, logic học, địa phương học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất.
+ Cơ sở ngành và tâm lý ngành: Đảm bảo kiến thức cơ bản của ngành giáo dục mầm non, có hiểu biết về mục tiêu, nội dung chương trình, tổ chức thực hiện chương trình; có kiến thức về ngôn ngữ, văn học, môi trường, mỹ thuật, âm nhạc, tổ chức hoạt động vui chơi. Đảm bảo kiến thức về tâm lý, giáo dục học đại cương, về tâm lý, giáo dục học mầm non và giáo dục gia đình.
+ Chuyên ngành: Đảm bảo kiến thức bổ trợ và chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non (vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cộng đồng, phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ), về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non trên tất cả các lĩnh vực (phát triển ngôn ngữ, làm quen văn học, hình thành biểu tượng toán, giáo dục thể chất, khám phá khoa học về môi trường xung quanh, kiến thức nâng cao về mỹ thuật, âm nhạc, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi); có kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, về sự phát triển thể chất của trẻ theo độ tuổi.
- Về kỹ năng:
+ Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu về thời gian (ngày, tuần, tháng, năm). Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo môi trường nhóm, lớp đảm bảo an toàn, vệ sinh, hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự phục vụ. Quản lý lớp học có hiệu quả theo nhóm, lớp; quản lý hồ sơ, sổ sách; sắp xếp bảo quản đồ dùng đồ chơi.
+ Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, chia sẻ.
+ Làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập trong mọi môi trường, hoàn cảnh.
Tiếng Anh: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy cho trẻ, trình độ tương đương 400 điểm TOEIC giai đoạn 2015, tương đương 500 điểm TOEIC giai đoạn 2020.
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng làm việc phù hợp và tốt ở ngành GD mầm non:
+ Giảng dạy giáo dục mầm non các hệ cao đẳng, trung cấp, các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non tại các cơ sở đào tạo.
+ Các trường mầm non công lập, dân lập, tư thục, các nhóm trẻ gia đình tại các vùng, miền.
- Có khả năng tự nghiên cứu, chuyển đổi nhanh đỏp ứng yờu cầu nghề nghiệp, phự hợp với sự phỏt triển của xó hội:
+ Chăm sóc sức khoẻ người già yếu, bệnh tật và trẻ em tại các trung tâm hoặc gia đình; công việc nội trợ trong các gia đình.
+ Làm việc tại các cơ quan chữ thập đỏ, Bảo vệ bà mẹ trẻ em, các cơ quan nhà nước; tham gia các dự án phát triển vùng (phi chính phủ); công tác thiếu niên nhi đồng của các tổ chức chính trị xã hội, chuyên viên.
+ Công tác quản lý ở các trường mầm non.
- Có khả năng làm việc phù hợp và tốt ở ngành giáo dục mầm non: tại các trường mầm non công lập, dân lập, tư thục, các nhóm trẻ gia đình ở tất cả các vùng, miền.
- Có khả năng tự nghiên cứu, chuyển đổi nhanh đỏp ứng yờu cầu nghề nghiệp, phự hợp với sự phỏt triển của xó hội:
+ Chăm sóc sức khoẻ người già yếu, bệnh tật và trẻ em tại các trung tâm hoặc gia đình; công việc nội trợ trong các gia đình.
+ Làm việc tại các cơ quan chữ thập đỏ, Bảo vệ bà mẹ trẻ em, các cơ quan nhà nước; tham gia các dự án phát triển vùng (phi chính phủ); công tác thiếu niên nhi đồng của các tổ chức chính trị xã hội.
 

 

 

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Thạc sĩ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt nam

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Thạc sỹ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Chuyên ngành: Thạc sỹ Lý luận và PP dạy học Ngữ văn

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Xã hội học (Công tác xã hội)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Văn học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt nam

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Sư phạm Lịch sử (Quản lý di tích danh thắng)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Ngữ văn

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường), khoa KHXH

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Sư phạm Ngữ văn - lịch sử

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Đại học Sư phạm Địa lý

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Việt Nam học

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Toán học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Vật lý

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Hóa học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Sinh học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năn học 2012- 2013 Ngành: Giáo dục Tiểu học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: SP Tiếng Anh

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Nông học

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 – 2013 Ngành: Quản lý đất đai

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Lâm nghiệp

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012-2013 Ngành: Kỹ thuật Công trình

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Công nghệ thông tin

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2012- 2013 Ngành: Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Ngành: Giáo dục Mầm non

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180012