Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2012- 2013 Ngành: Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

Cập nhật lúc: 11:15 SA ngày 18/04/2013

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

1

Điều kiện tuyển sinh

 

Đầy đủ, đảm bảo

 

2

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học

 

Đảm bảo đầy đủ phòng học, thực hành; tài liệu giáo trình.

 

3

Đội ngũ giảng viên

 

2 tiến sĩ, 21 thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học

 

4

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

Đầy đủ, đảm bảo

 

5

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

- Có thái độ đúng đắn, nghiêm túc đối với việc học tập. Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của Khoa, Nhà trường; chấp hành pháp luật; có ý thức trách nhiệm công dân;

- Có ý thức cầu tiến bộ, có ý chí vươn lên trong học tập và tu dưỡng;

- Thích ứng và hoà nhập với môi trường xã hội, cộng đồng;

- Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn;

 - Ý thức vượt khó, vươn lên trong học tập.

 

6

Mục tiêu kến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

1. Về kiến thức

- Ngư­ời học nắm vững những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về tâm lý học; những kiến thức cơ bản về quản trị nhân lực, quản lý kinh tế, trong hoạt động xây dựng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực... ở các cơ sở lao động;      

- Ngoài những kiến thức cơ bản trên, người học còn phải có được những kiến thức về một số kiến thức cơ bản về luật liên quan đến con ngư­ời, chính sách xã hội, chính sách công, tiền lương, những hiểu biết về luật pháp quốc tế, trong điều kiện Việt Nam trở thành thành viên WTO. Trên cơ sở những kiến thức đã đ­ược trang bị  đó, sau khi tốt nghiệp, ng­ười học có thể tiếp tục theo học ở các trình độ cao hơn. sở khái quát hóa kiến thức các học phần ngành quản trị nhân sự.

2. Về kỹ năng

- Người học được rèn luyện và hình thành những kỹ năng cơ bản về thực hành, vận dụng kiến thức tâm lý, để tư vấn, quản lý và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc sử dụng, quản lý ng­ười lao động ở các loại hình lao động khác nhau một cách có hiệu quả.

- Sau khi tốt nghiệp, ngư­ời học có thể làm công tác nghiên cứu, vận dụng kiến thức tâm lý, quản trị nhân lực, quản lý kinh tế... để làm tư­ vấn, tham vấn, sử dụng người lao động hay trực tiếp tham gia làm công tác tổ chức, quản lý ngu­ồn nhân lực trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoặc tham gia vào các lĩnh vực hoạt động có sử dụng kiến thức tâm lý học...

3. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: Tương đương 400 TOEIC

 

7

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 

- Làm công tác giảng dạy Tâm lý học, QTNS trong các nhà trường chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo;

- Làm cán bộ nghiên cứu tâm lý trong các Viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đào tạo;

- Làm cán bộ tư vấn, tham vấn ở các trung tâm tư vấn tâm lý, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở, trung tâm nghiên cứu TLH;

- Làm cán bộ trị liệu tâm lý tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm trí, tại các Khoa tâm bệnh của các bệnh viện;

- Làm chuyên viên phòng Tổ chức - Cán bộ, phòng nội vụ, phòng nhân sự trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trong các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội khác;

- Làm cán bộ hành chính, văn phòng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
38812153