Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
Hướng tới 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức
Hướng tới 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
Đại họi chi bộ
Đại họi chi bộ
Ảnh cán bộ phòng
Ảnh cán bộ phòng
Play/Pause
Tin hoạt động

Đại hội Công đoàn phòng Thanh tra Giáo dục

Ngày 21/4/2017 Công đoàn phòng Thanh tra Giáo dục đã tổ chức Đại hội nhiệm kì 2017-2022. Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Thị Huyền- Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Hồ Thị Hương Giang- Phó Chủ tịch Công đoàn phòng.