Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động 20/11/2019
Hoạt động 20/11/2019
Hoạt động 20/11/2019
Hoạt động 20/11/2019
Hoạt động 20/11/2019
Hoạt động 20/11/2019
Ảnh hoạt động
Ảnh hoạt động
Ảnh hoạt động
Ảnh hoạt động
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
hoạt động 20 năm thành lập trường
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
ảnh hoạt động của phòng
Đại họi chi bộ
Đại họi chi bộ
Ảnh cán bộ phòng
Ảnh cán bộ phòng
Play/Pause
Tin hoạt động

Thanh tra tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Ngày 12/4/2018 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 552/QĐ-ĐHHĐ về việc thành lập Đoàn thanh tra tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra số 57/KH-ĐHHĐ ngày 12/4/2018.