Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm 2012-2013 Thạc sỹ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Cập nhật lúc: 10:39 SA ngày 26/04/2013

 

TT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Thạc sỹ
1
Điều kiện tuyển sinh
Đảm bảo theo yêu cầu của Bộ GDĐT
2
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện,...)
Có đầy đủ phòng học, giảng đường
3
Đội ngũ giảng viên
13TS, 2ThS
4
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Đảm bảo các điều kiện
5
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
Biết trân trọng nền văn học dân tộc và có ý thức góp phần giữ gìn và phát triển nền văn học dân tộc
6
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
Về kiến thức
- Có kiến thức văn học và văn học Việt Nam ở bậc cao, đồng thời có kiến thức văn hóa xã hội, nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, triết học có liên quan đến văn học Việt Nam
- Có kiến thức văn học Việt Nam theo chuyên ngành hẹp nhằm hướng nghiệp cho các định hướng chuyên môn cụ thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học.
Về kĩ năng
- Có phương pháp tiếp cận văn học sử, các kỹ năng thực hành trên cơ sở tiếp nhận các lý luận cơ bản, có khả năng thích nghi với các công việc có liên quan đến nghiệp vụ về văn học Việt Nam trong thực tiễn
- Tạo cơ sở chuyên môn học tiếp chương trình Tiến sỹ văn học Việt Nam
Tiếng Anh: Tương đương B1 Châu Âu.
7
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Có năng lục thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có khả năng giảng dạy các môn Ngữ văn cơ bản và các môn học thuộc chuyên ngành văn học Việt Nam ở các trường đại hcoj, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, câp tỉnh và cấp Nhà nước. Có thể tiếp tục làm Nghiên cứu sinh.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39180000